مجری ساخت و ساز پیمانکاری

پیمانکار ساختمان، مسئول برنامه‌ریزی، پیشرفت کار و هماهنگی همه فعالیت‌هایی است که در حین پروژه صورت می‌گیرد. پیمانکار یا همان مجری ساخت و ساز پیمانکاری باید در طی این مدت بر همه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با ساختن یا نوسازی یا بازسازی خانه و ساختمان و همچنین بر کارگران و کارکنان پروژه نظارت کند و از درستی و صحت پیشرفت کار، مطمئن شود. او باید به نحوی عمل کند که مالک یا سرمایه‌گذار هیچ ضرری را متحمل نشود و همه چیز طبق قوانین موجود عمرانی و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و زمان تعیین شده و بودجه کنار گذاشته شده، پیش برود. بنابراین او باید به طور کامل بر قوانین عمرانی کشور، احاطه داشته باشد. دست پیمانکار کاملا باز است تا به نفع مالک یا سازنده، افرادی را استخدام کند یا کسانی را که به خوبی کار نمی‌کنند، اخراج کند. پرديس سازان توسعه آسمان، یک مجری ساخت و ساز پیمانکاری است كه خدماتي را نظير برنامه‌ریزی، نظارت بر پیشرفت کار، ایجاد هماهنگی‌های لازم، نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات ساخت و ساز، نظارت بر فعالیت بر کارگران و کارکنان پروژه، تامین مصالح و به طور کلی اطمینان از درست انجام شدن پروژه با هزینه‌هایی که در قرارداد مندرج شده و در مدت زمانی که در قرارداد آمده است را به شما ارائه مي‌دهد.

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟